ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ เป็นนักแสดงชาวไทย มีผลงานภาพยนตร์มากมาย