“น้องไอยา”มาซื้อของมาร์เก็ตกับ ใครอยากช่วยถือของบ้าง?