นางแบบร่างเล็ก น้องลูกปลา สุพรรณษา มาอวดหุ่นเล็กๆบางๆ